Koszty przekształcenia w gminie prawa użytkowania wieczystego dla deweloperów

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego będzie kosztowne dla wielu właścicieli lokali użytkowych w blokach. Będą musieli do nich dopłacać. Podobnie może być w wypadku spółdzielni mieszkaniowych. Wydaje się jednak, że jeżeli chodzi o deweloperów to nie wszystkie firmy dopłacą do uwłaszczenia lokali użytkowych. Nad stosownymi regulacjami pracuje właśnie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju pracuje nad projektem umożliwiającym szybszą sprzedaż mieszkań. Samorządy będą mogły wydawać dodatkowe zaświadczenia, potwierdzające jedynie fakt uwłaszczenia całego gruntu z budynkiem ze sprzedawanym mieszkaniem. Ministerstwo idzie na rękę deweloperom w ten sposób, że prawo użytkowania wieczystego w nowym bloku przekształci się z mocy prawa we własność dopiero z chwilą wpisu do księgi wieczystej odrębnej własności ostatniego mieszkania w bloku. W tym wypadku przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność wydłuży się w czasie.

W ten sposób wielu deweloperów uniknie obowiązku dopłacania w związku z pomocą de minimis, gdyż zdąży się pozbyć lokali użytkowych. Oznacza to, że jeżeli na skutek przekształcenia dojdzie do przekroczenia limitu tej pomocy, to przedsiębiorca będzie dopłacał różnicę między wartością rynkową gruntu podlegającego przekształceniu a sumą rocznych opłat przekształceniowych. Dotknie to wielu właścicieli lokali użytkowych.

Ważne
Obecnie limit pomocy wynosi dla firm maksymalnie 200 tys. euro w okresie trzech lat kalendarzowych. Wyjątkiem są przedsiębiorstwa z sektora drogowego transportu towarów, gdzie wynosi on do 100 tys. euro. Firmy w aglomeracjach będą musiały wpłacać nadwyżkę ponad tę kwotę do kasy gminy lub starostwa. Uregulowania o pomocy de minimis nie zawierają żadnego wyłączenia dla spółdzielni. Będą więc miały zastosowanie także do spółdzielni mieszkaniowych, a nie tylko przedsiębiorców. A wtedy na dopłatę będą składać się już spółdzielcy, a nie przedsiębiorcy. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności