W sentencji uchwały NSA czytamy, iż uzyskiwane przez podatników przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, zalicza się bez ograniczeń do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, chyba że stanowią składnik wprowadzony przez nich do majątku związanego z działalnością gospodarczą.

– Jest to dobra wiadomość dla przedsiębiorców, którzy wynajmują składniki majątku wycofane z działalności gospodarczej i opodatkowują najem ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Uchwała uniemożliwia organom podatkowym opodatkowanie przychodów uzyskiwanych z najmu tych składników majątkowych jako przychodów z działalności gospodarczej – komentuje Jacek Cieplak Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Źrodło: Rzecznik MŚP