W niniejszej sprawie istota sporu dotyczyła prawidłowości kwalifikowania podatkowego i stosowania stawki obniżonej 5% do konkretnych produktów (posiłków i dań) sprzedawanych do bezpośredniego spożycia w lokalu lub na wynos przez podatnika. W stanie faktycznym podatnik prowadził sprzedaż gotowych posiłków i dań, takich jak np. kanapki, sałatki, frytki, koktajle mleczne czy soki owocowe. Produkty te są podawane na tacy, z którą klient otrzymuje jednorazowe serwetki, a do niektórych produktów sztućce czy rurkę. Posiłki i dania są przygotowywane na miejscu z półproduktów i są serwowane na ciepło lub zimno w postaci gotowej do spożycia w lokalu lub na wynos. Organ podatkowy w wyniku kontroli podatkowej za jeden z okresów 2016 r. stwierdził, że podatnik nie prowadzi sprzedaży gotowych dań, podlegających stawce VAT w wysokości 5%. W ocenie organu działalność podatnika stanowi świadczenie usług związanych z wyżywieniem, opodatkowanych według stawki VAT 8%. Sprawa ta ostatecznie trafiła do NSA, który mając istotne wątpliwości skierował zapytanie do TSUE.

Odnosząc się do problemów zawartych w niniejszej sprawie Rzecznik Generalny TSUE stwierdził, że sprzedaż dań przygotowanych według zasad takich, jak będące przedmiotem postępowania głównego, w lokalach gastronomicznych szybkiej obsługi, w których podatnik udostępnia klientowi umożliwiającą spożycie posiłków na miejscu infrastrukturę, która jest organizowana przez niego samego lub dzielona z innymi dostawcami gotowych dań, stanowi usługę restauracyjną. Jednak sprzedaż w lokalach gastronomicznych szybkiej obsługi dań przygotowanych według zasad takich jak będące przedmiotem postępowania głównego, które klient postanawia wziąć na wynos, a nie spożywać na miejscu w ramach infrastruktury udostępnionej w tym celu przez podatnika, nie stanowi usługi restauracyjnej, lecz dostawę środków spożywczych, która może być opodatkowana obniżoną stawką podatku od wartości dodanej.