Korzystanie z e-Urzędu Skarbowego

W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 1426 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 6.7.2022 r. w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego.

Z rozporządzenia wynika m.in., że użytkownik konta osoby fizycznej w e-Urzędzie Skarbowym podlega uwierzytelnieniu w następujący sposób:

  • przez podanie identyfikatora podatkowego oraz innych danych dotyczących podatnika umożliwiających jego identyfikację, które są w posiadaniu podatnika oraz organów Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), w tym wysokości przychodu, nadpłaty lub podatku do zapłaty, albo
  • przy użyciu środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, albo
  • przy użyciu certyfikatu wydanego użytkownikowi publicznej aplikacji mobilnej po uwierzytelnieniu.

Użytkownik konta w e-Urzędzie Skarbowym będący osobą fizyczną będzie mógł za jego pośrednictwem składać zeznania i deklaracje podatkowe, wyrażać i cofać zgodę na doręczanie pism, odbierania pism, przeglądania danych i dokonywania płatności na zasadach określonych w § 3 rozporządzenia.

Poza tym, w e-Urzędzie Skarbowym są załatwiane sprawy polegające na wydawaniu generowanych automatycznie zaświadczeń o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DF) i zaświadczeń o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz odliczonych składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DFU).

Przypomnijmy, że rozporządzenie wydano na podstawie delegacji ustawowej określonej w art. 35b ust. 6 pkt 3–5 KASU, w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z 8.6.2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz.U. z 2022 r. poz. 1301).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności