Koronawirus: Zasiłek opiekuńczy z ZUS. Jak wydłużyć świadczenie na sierpień?

Przypomnijmy, że tzw. dodatkowy zasiłek opiekuńczy wprowadzony został w marcu 2020 roku w związku z zamknięciem żłobków, przedszkoli i szkół z powodu epidemii koronawirusa.

Od 12 marca dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany jest rodzicom każdego dziecka, które nie ukończyło 8 roku życia, w przypadku gdy placówka do której uczęszczało dziecko (żłobek, przedszkole lub szkoła) zostało zamknięte z powodu epidemii.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy był wielokrotnie wydłużany w drodze kolejnych ustaw i rozporządzeń. W międzyczasie rozszerzeniu uległ również katalog przypadków, w których zasiłek przysługuje rodzicom dziecka. To rozszerzenie zasiłku miało związek z częściowym otwarciem przedszkoli od 6 maja 2020 roku. Od tego dnia świadczenie przysługiwało już nie tylko w przypadku zamknięcia placówki, ale również w przypadku gdy placówka została otwarta, lecz rodzice podjęli decyzję o nieposyłaniu dziecka do szkoły lub przedszkola.

Ostatnie rozporządzenie wydłużyło okres pobierania zasiłku do dnia 26 lipca 2020 roku. Zgodnie jednak z zapowiedziami rządu, po tym okresie zasiłek opiekuńczy nie będzie już więcej wydłużany. Oznacza to zatem definitywny koniec dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Decyzja rządu postawiła w trudnej sytuacji setki tysięcy osób, które wciąż sprawują osobistą opiekę nad dziećmi. Osoby takie, pomimo braku możliwości powrotu do pracy, nie będą bowiem już mogły dłużej otrzymywać tej, wprowadzonej na czas epidemii, rekompensaty finansowej z ZUS. Okazuje się jednak, że świadczenie z ZUS może takim osobom wciąż przysługiwać, ale na nieco zmienionych zasadach.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy to nie wszystko

Po wprowadzeniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego w czasie trwania epidemii, wiele osób zapomniało, że istnieje również zwykły zasiłek opiekuńczy, który funkcjonuje w polskim systemie świadczeń już od lat. Co istotne, świadczenie to przysługuje niezależnie od dodatkowego zasiłku wprowadzonego w marcu tego roku. Oznacza to, że po ustaniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego, wciąż mamy możliwość pobierania zwykłego zasiłku opiekuńczego, regulowanego przepisami ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.

Ten standardowy zasiłek opiekuńczy przysługuje zarówno rodzicom dziecka chorego, jak i dziecka, które nie może uczęszczać do przedszkola lub szkoły z powodu zamknięcia tej placówki. Rodzic, który nie może już dłużej pobierać dodatkowego zasiłku, może więc wystąpić z wnioskiem o wypłatę zwykłego zasiłku opiekuńczego.

Pamiętać jednak należy, że zwykły zasiłek opiekuńczy nie jest bezterminowy. Okres pobierania tego zasiłku jest bowiem limitowany i wynosi maksymalnie 60 dni w roku.

Źródło:

www.zus.pl
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności