Koronawirus: UOKiK wskazuje, jak samorządy mogą pomagać przedsiębiorcom

W ramach walki ze skutkami kryzysu mogą działać także samorządy. Takie możliwości zawiera uchwalona 31.3.2020 r. nowelizacja ustawy o zwalczaniu COVID-19 i przeciwdziałaniu sytuacjom kryzysowym, wywołanym epidemią. Wprowadzone zostały m.in. przepisy, umożliwiające JST udzielanie dodatkowej pomocy publicznej w szerszym zakresie niż dotychczas.

Może to rodzić nieporozumienia, dlatego Prezes UOKiK wystosował pismo, w którym wyjaśnia, jakie działania można podjąć. Prezes Urzędu zwraca uwagę, że pogorszenie się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców nie zwalnia podmiotów publicznych z konieczności stosowania przepisów dot. pomocy publicznej (również de minimis). Te reguły nie zostały złagodzone, ani zniesione.

Do tej pory samorządy udzielały pomocy w formule de minimis bądź w ramach tzw. wyłączeń grupowych, ale 19.3.2020 r. Komisja Europejska przyjęła Komunikat określający tymczasowe ramy środków pomocy państwa - dla zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce.

Co mogą robić JST? Samorządy dostały nowe narzędzia w zakresie podatku od nieruchomości oraz spłaty zobowiązań cywilnoprawnych. Zostały one zakwalifikowane jako pomoc publiczna mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce. Nie jest to tym samym pomoc de minimis. Taka forma pomocy może być łączona z pomocą de minimis.

Pismo Prezesa UOKiK można znaleźć pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/covid19_a_pomoc_publiczna.php#faq3972
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności