Koronawirus: rząd zapowiada pomoc dla samorządów

Wśród projektów, nad którymi pracuje rząd, znalazła się m.in. możliwość wprowadzenia większej nierównowagi budżetu JST - powiększone to zostanie także o wartość faktycznego ubytku w dochodach samorządu z podatków dochodowych PIT i CIT, czy danin lokalnych, będącego wynikiem epidemii COVID-19.

W 2020 r. ma także zostać wprowadzona reguła fiskalna, która ograniczy poziom zadłużenia o kwotę faktycznego ubytku w dochodach podatkowych samorządu, których przyczyną była epidemia COVID-19. To nie wszystko, bo działania osłonowe dla samorządów stanowią cały pakiet rozwiązań, a wśród nich jest też podwojenie udziału powiatów w dochodach z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa - w tym przypadku z datą wsteczną od 1.4.2020 r.

Zmianie mają też ulec zasady modyfikacji umów z wykonawcami (będzie to łatwiejsze), czy obligatoryjna zapłata wynagrodzenia w częściach, albo udzielanie zaliczek, gdy czas obowiązywania umowy będzie dłuższy. Rząd chce też ułatwić życie wykonawcom, dlatego zmian w PrZamPubl ma być więcej, m.in. nie byłoby obowiązku wpłacania wadium w postępowaniach o szacunkowej wartości wyższej niż progi unijne. Planowane jest również zmniejszenie dopuszczalności potrąceń kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności