Koronawirus: oświadczenia samorządowców do końca maja

Przyjęta 31 marca nowelizacja ustawy przesunęła do 31 maja termin (dotychczas termin upływał 30 kwietnia) na złożenie przez samorządowców oświadczeń majątkowych za 2019 r. Do tego dnia podatnik może też złożyć zeznanie podatkowe za ten sam okres, więc czas na dostarczenie obu dokumentów jest teraz taki sam.
To ważna zmiana, tym bardziej, że do oświadczenia majątkowego każdy samorządowiec musi dołączyć zeznanie PIT, a jeśli składał korektę zeznania - również ten dokument.
Jaka jest droga przekazywania oświadczeń majątkowych? Prawo stanowi, że oświadczenia przekazuje się w następujący sposób:

  • radny gminy - przewodniczącemu rady gminy,
  • wójt, przewodniczący rady gminy - wojewodzie,
  • radny powiatu - przewodniczącemu rady powiatu,
  • starosta, przewodniczący rady powiatu - wojewodzie,
  • radny województwa - przewodniczącemu sejmiku,
  • marszałek województwa, przewodniczący sejmiku województwa – wojewodzie.

W czasie epidemii warto pamiętać, że nie trzeba tego robić osobiście. Radny, składając oświadczenie, może dokument wysłać pocztą albo nadać przesyłką kurierską. Dla własnego spokoju i bezpieczeństwa powinien koniecznie zadbać o otrzymanie potwierdzenia terminowego złożenia zeznania. Z tego powodu najlepiej jest nadać go listem poleconym, z potwierdzeniem terminu nadania przez placówkę pocztową. Koperta z dokumentem musi być też we właściwy sposób zaadresowana: bezpośrednio do przewodniczącego rady (bądź sejmiku) z adnotacją, np. „nie otwierać – oświadczenie majątkowe" lub „do rąk własnych przewodniczącego rady/sejmiku – oświadczenie majątkowe".
W sytuacji, gdy radny nie złoży oświadczenia w terminie, zostaje wezwany do niezwłocznego dokonania tej czynności. Jeśli nie złoży oświadczenia w dodatkowym terminie, to grozi wygaśnięcie mandatu, utrata wynagrodzenia. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi odpowiedzialnością karną na podstawie art. 233 § 1 KK.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności