Koronawirus: czy można wysłać pracownika w zagrożone miejsca

W relacjach biznesowych, może zajść potrzeba wysłania pracownika również do kraju, gdzie wystąpiło wiele zakażeń i mówi się o epidemii koronowirusa. Czy pracownik może odmówić wyjazdu w rejony, gdzie występuje koronawirus, ze względu na groźbę zarażenia? Inspekcja przytacza art. 210 § 1 Kodeksu pracy i wyjaśnia, że pracownik, którego pracodawca wysyła w rejony zagrożone koronawirusem, może odmówić wyjazdu powołując się na „bezpośrednie zagrożenie swojego życia lub zdrowia oraz ryzyko rozprzestrzenienia choroby w kraju, tzn. narażenie na niebezpieczeństwo innych osób”.

Wątpliwości budzą także sposoby wykorzystania urlopu przez pracowników, zwłaszcza w rejonach objętych koronawirusem i związane z tym uprawnienia pracodawców oraz pracowników.

PIP odpowiada m.in. na pytanie, czy pracodawca może zabronić wykorzystania urlopu, jeśli pracownik miałby wyjechać do kraju, gdzie występuje duże ryzyko zainfekowania. Odpowiedź Inspekcji nie pozostawia wątpliwości – pracodawca nie ma podstaw prawnych do tego, by w ogóle zbierać informacje o miejscu wypoczynku pracownika. Sam pracownik nie jest zobowiązany do ujawniania miejsca spędzania urlopu.

Co jednak w sytuacji, gdy wiadomo, że pracownik wrócił z kraju objętego epidemią? Czy można nie dopuścić pracownika do wykonywania obowiązków? Państwowa Inspekcja Pracy przypomina, że decyzja w tej sprawie nie należy do pracodawcy.

Ważne

„Pracodawca nie jest uprawniony do dokonywania samodzielnie oceny stanu zdrowia pracownika. Niedopuszczenie pracownika do pracy, ze względu na potencjalne zarażeniem wirusem może narazić pracodawcę na zarzutu o nękanie, czy stosowanie mobbingu”.


W takiej sytuacji lepiej zaproponować pracownikowi pracę z domu. Tutaj pracodawca ma więcej uprawnień: „jeśli uzyskał informacje, że pracownik przebywał w strefie, gdzie mógł zostać zarażony koronawirusem, może zaproponować pracownikowi świadczenie pracy zdalnej”. Są jednak dwa zastrzeżenia – warunki pracy w domu powinny zostać uzgodnione za porozumieniem stron i nie mogą one naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy, chodzić tu może np. o normy czasu pracy.

Więcej wyjaśnień PIP w związku z koronawirusem na stronie www.pip.gov.pl.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności