Początkowo z dotacji mogły korzystać jedynie firmy średnie. Jednak obecnie wnioski o dotacje mogą już składać również mikro i mali przedsiębiorcy, w tym osoby samozatrudnione. W tym ostatnim przypadku wysokość bezzwrotnej dotacji wynosi aż 23 tys. zł.

Warunkiem wypłaty dotacji jest wykazanie przez przedsiębiorcę, że w wyniku epidemii koronawirusa doświadczył spadku przychodów o przynajmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego okresu ubiegłego roku.

Ważne

W przypadku firm średnich, wnioski o dotacje przyjmowane są w sposób scentralizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W przypadku mikro i małych przedsiębiorców, programy dotacyjne uruchamiane są – oddzielnie dla każdego województwa – przez poszczególne urzędy marszałkowskie. To oznacza, że w różnych województwach warunki przydzielania dotacji mogą się istotnie różnić. Poszczególne urzędy mogą bowiem zaostrzać lub luzować kryteria przydziału dotacji w danym regionie. Mogą też wykluczać z dotacji konkretne branże.

Konsekwencją powierzenia programu dotacji władzom samorządowym jest również brak jednolitego harmonogramu. Oznacza to, że poszczególne województwa mogą uruchamiać programy bezzwrotnych dotacji w różnych terminach. I co najistotniejsze – urzędy marszałkowskie mogą podjąć decyzję o tym, że program w danym województwie w ogóle nie zostanie uruchomiony.

Źródło:

www.zus.pl