Koronawirus: Bezzwrotne dotacje startują w kolejnych województwach

Początkowo z dotacji mogły korzystać jedynie firmy średnie. Jednak obecnie wnioski o dotacje mogą już składać również mikro i mali przedsiębiorcy, w tym osoby samozatrudnione. W tym ostatnim przypadku wysokość bezzwrotnej dotacji wynosi aż 23 tys. zł.

Warunkiem wypłaty dotacji jest wykazanie przez przedsiębiorcę, że w wyniku epidemii koronawirusa doświadczył spadku przychodów o przynajmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego okresu ubiegłego roku.

Ważne

W przypadku firm średnich, wnioski o dotacje przyjmowane są w sposób scentralizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W przypadku mikro i małych przedsiębiorców, programy dotacyjne uruchamiane są – oddzielnie dla każdego województwa – przez poszczególne urzędy marszałkowskie. To oznacza, że w różnych województwach warunki przydzielania dotacji mogą się istotnie różnić. Poszczególne urzędy mogą bowiem zaostrzać lub luzować kryteria przydziału dotacji w danym regionie. Mogą też wykluczać z dotacji konkretne branże.

Konsekwencją powierzenia programu dotacji władzom samorządowym jest również brak jednolitego harmonogramu. Oznacza to, że poszczególne województwa mogą uruchamiać programy bezzwrotnych dotacji w różnych terminach. I co najistotniejsze – urzędy marszałkowskie mogą podjąć decyzję o tym, że program w danym województwie w ogóle nie zostanie uruchomiony.

Źródło:

www.zus.pl
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności