Kontrowersje wokół podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych w gminie

Od początku roku podatek od nieruchomości od elektrowni wiatrowych pobierany jest nie tylko od wartości fundamentu i wieży, ale też od drogich elementów technicznych, w tym turbiny. W ten sposób elektrownie wiatrowe są opodatkowane kilkukrotnie wyższą daniną od tej płaconej w roku ubiegłym. Sądy potwierdzają roszczenia gmin.

W kilku już orzeczeniach wojewódzkie sądy administracyjne oddaliły skargi na niekorzystne interpretacje gminnych organów podatkowych (np. wyr. WSA z 26.4.2017 r., I SA/Łd 165/17 czy wyr. WSA z 25.5.2017 r., I SA/Sz 269/17).

Kwestionowana przez podatników zmiana podejścia organów podatkowych wynika z nowelizacji ustawy z 20.5.2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 961 ze zm.). Reguluje ona głównie kwestie lokalizacyjne nowych inwestycji, ale zwielokrotniła również podatkowe obciążenia właścicieli elektrowni.

Znalazła się w niej bowiem definicja elektrowni wiatrowej, za którą uważa się budowlę składającą się co najmniej z fundamentu, wieży oraz elementów technicznych.

Natomiast elementy techniczne to:

  • wirnik z zespołem łopat,
  • zespół przeniesienia napędu,
  • generator prądotwórczy,
  • układy sterowania,
  • zespół gondoli wraz z mocowaniem i mechanizmem obrotu.

Tym sposobem te kosztowne elementy zostały włączone do wartości budowli, opodatkowanej według maksymalnej stawki 2% rocznie.

Ważne
Sądy przyznają, że treść przepisów może budzić wątpliwości, ale jednocześnie twierdzą, że zasada ich rozstrzygania na korzyść podatnika nie ma zastosowania. Wątpliwości te można usunąć w drodze odpowiedniej wykładni przepisów. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności