Kontrowersje wobec działania irlandzkiego organu ochrony danych

Jednocześnie z uzyskanych dokumentów wynika, że stanowisko popierane przez DPC nie uzyskało poparcia innych organów ochrony danych z innych krajów europejskich. Zdaniem przedstawicieli innych organów nie można opierać przetwarzania danych potrzebnych do wysyłania spersonalizowanych reklam na umowie, ponieważ udostępnienie kont w mediach społecznościowych jest możliwe bez profilowania i śledzenia użytkowników.

Ponadto, inne organy krajowe podnosiły, że zaproponowane przez DPC stanowisko odbiega od przyjętych standardów i jej usankcjonowanie spowodowałoby monetyzację danych osobowych oraz obejście innych podstaw prawnych. Przedstawiony przez DPC pogląd nie znalazł poparcia wśród większości organów ochrony danych i nie został zamieszczony w wytycznych opracowywanych przez Europejska Radę Ochrony Danych.

Pomimo braku poparcia stanowiska DPC przez inne organy ochrony danych, DPC niedawno opublikował projekt decyzji, w której badał czy Facebook może przetwarzać dane osobowe swoich użytkowników w celu przesyłania im spersonalizowanych reklam na podstawie umowy. Zdaniem DPC takie przetwarzanie jest zgodne z przepisami prawa. Zarzucił jednak gigantowi brak przejrzystości i zaproponował nałożenie na niego kary w wysokości 36 mln euro.

Zaprezentowany projekt decyzji oraz wcześniejsze lobbowanie DPC zdaniem niektórych można uznać za działanie w interesie amerykańskiego giganta technologicznego, a nie w interesie ochrony danych osobowych europejskich rezydentów. DPC broni swojego stanowiska, wskazując, że w związku z działaniem austriackiego organu ochrony danych przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozpatrywana jest sprawa Facebook i przetwarzania na podstawie umowy.

Z całą pewnością nie jest to koniec sprawy. Można się spodziewać, że dopiero przedstawienie stanowiska przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przyniesie jednoznaczne rozstrzygnięcie co do podstawy przetwarzania danych osobowych w celu otrzymywania spersonalizowanych reklam.

Źródło: https://www.politico.eu/article/irish-data-protection-commission-gdpr-lobby-business-friendly-general-data-protection-regulation/
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności