Kontrole PIP mają być wyłączone spod ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

W ocenie wnioskodawców mimo obowiązujących w dotychczasowych przepisach licznych wyłączeń pozwalających na odstąpienie od zawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli regulacje te nie sprawdzają się w praktyce. Wyłączenia są bowiem – zdaniem posłów – zbyt wąskie przedmiotowo i nie obejmują wielu sytuacji życiowych wymagających nagłego działania. W wielu przypadkach uprzedzenie przedsiębiorcy o kontroli PIP powoduje, że nie jest możliwym ocena rzeczywistego stanu przestrzegania przepisów prawa pracy czy przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Po zawiadomieniu o zamiarze kontroli przedsiębiorca może bowiem „przygotować się” na nią i poprawić przed kontrolą niekorzystne lub niezgodne z prawem warunki pracy. W uzasadnieniu wnioskodawcy podkreślają również inne aspekty utrudniające szybkie i rzetelne przeprowadzanie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy, takie jak zakaz jednoczesnego prowadzenia więcej niż jednej kontroli tego samego przedsiębiorcy (od którego wprawdzie istnieją wyjątki, lecz wyjątki te nie obejmują całego sektora usług pozaprzemysłowych i pozahandlowych), czy ograniczenie miejsc prowadzenia poszczególnych czynności kontrolnych przez PIP (ustawa o PIP dopuszcza, m.in. poszczególne czynności kontrolne w siedzibie PIP i nie wymaga na to zgody przedsiębiorcy, ustawa o swobodzie działalności gospodarczej takiej zgody wymaga).

Źródło:

http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf

http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/Projekty
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności