Kontrole celno-skarbowe w zakresie produkcji automatów do gier hazardowych i obrotu tymi automatami

Od kwietnia 2017 r. na podstawie zmian do ustawy 19.11.2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 165 ze zm.) istnieje zakaz posiadania automatów do gier, za wyjątkiem enumeratywnie określonych podmiotów (uprawnieni posiadacze). Wyłączeniu spod zakazu posiadania automatów do gier podlegają producenci lub dystrybutorzy automatów do gier mający siedzibę na terytorium Polski, którzy dokonali zgłoszenia działalności w zakresie produkcji lub dystrybucji automatów do gier właściwemu dyrektorowi izby administracji skarbowej.

Przyjęte rozwiązania w rozporządzeniu, w ocenie ministerstwa, mają chronić społeczeństwo przed zagrożeniami związanymi z nielegalną ofertą gier na automatach. W tym celu wprowadzono kontrolę lokalizacji i przemieszczania automatu do gier hazardowych.

Zakres kontroli celno-skarbowej nad produkcją i obrotem automatami do gier stanowi jeden z elementów systemu zabezpieczeń pozwalających na eliminowanie możliwości nielegalnego urządzania gier na automatach.

Umożliwia się nadzór nad przepływem towaru (automatów do gier), którego posiadanie (co do zasady) podlega zakazowi - już od momentu produkcji czy obrotu.

W wydanym rozporządzeniu określono:

1) rodzaje dokumentów mających znaczenie dla kontroli,

2) szczegółowy sposób i tryb kontroli produkcji i obrotu automatami do gier,

3) tryb przekazywania i zakresu zgłoszeń/informacji, jakie podmioty prowadzące działalność w obszarze produkcji i obrotu automatami do gier hazardowych powinny przekazywać właściwym naczelnikom urzędów celno-skarbowych.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności