Konta Polaków w rządowym wykazie. Nowe uprawnienia organów

System Informacji Finansowej, nad którym pracuje Ministerstwo Finansów ma służyć m.in. do gromadzenia i przetwarzania informacji o otwartych i zamkniętych rachunkach oraz o umowach o udostępnianiu skrytek sejfowych.

Do rachunków, które będą objęte regulacją ustawową, należeć będą rachunki bankowe, rachunki w SKOK, rachunki płatnicze w innych podmiotach, rachunki papierów wartościowych, rachunki zbiorcze wraz z rachunkami pieniężnymi służącymi do ich obsługi.

Informacje mają być wykorzystywane przez różne służby, m.in.: Policję, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. Będą z nich też korzystać organy administracji skarbowej: Generalny Inspektor Informacji Finansowej oraz Krajowa Administracja Skarbowa. Jak zapewniają projektodawcy zmiany mają poprawić kontrolę nad działaniami służb w zakresie pozyskiwania informacji o rachunkach. Łatwiejsze będzie też lokalizowanie składników majątku, które osoby objęte postępowaniami mogą chcieć ukryć.

Służby, dzięki SInF mają też podejmować działania wyprzedzające i typować rachunki, które mogą być wykorzystywane do działalności przestępczej.

Czemu Ministerstwo zabrało się teraz za stworzenie takiego narzędzia? W uzasadnieniu zapisano, że głównym celem takiej regulacji jest implementacja do polskiego systemu prawnego unijnych regulacji dotyczących zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. W obecnym stanie prawnym brakuje narzędzia, które da łatwy dostęp do wiarygodnych informacji o miejscu przechowywania aktywów, mogących mieć związek z przestępstwem. Implementacja dyrektywy powinna nastąpić do 1.8.2021 roku. Przepisy, nad którymi pracuje MF, mają być przyjęte przez rząd w I kwartale 2021 roku.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności