Konsultacje podatkowe w sprawie korekty cen transferowych

Ministerstwo Finansów poinformowało, że propozycje opinii, wniosków i uwag do projektu objaśnień podatkowych w zakresie korekt cen transferowych wraz ze szczegółowym ich uzasadnieniem należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 6.11.2020 r. w formie elektronicznej na adres: [email protected].

Konsultacje podatkowe obejmują projekt objaśnień podatkowych w zakresie cen transferowych dotyczących korekt cen transferowych. Ma to związek z obowiązującymi od 1.1.2019 r. przepisami ustaw podatkowych, które regulują kwestie związane z dokonywaniem korekty cen transferowych między podmiotami powiązanymi:

  1. art. 11e w zw. z art. 12 ust. 3aa i art. 15 ust. 1ab PDOPrU oraz art. 23q  w zw. z art. 14 ust. 1ca i art. 22 ust. 1ab PDOFizU – regulują warunki dokonywania korekty cen transferowych;
  2. art. 12 ust. 3l pkt 2 i art. 15 ust. 4k pkt 2 PDOPrU oraz art. 14 ust. 1o i art. 22 ust. 7e PDOFizU – regulują moment ujęcia korekty cen transferowych w księgach podatkowych.

Konsultacje podatkowe są otwarte dla wszystkich podmiotów.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności