Konsultacje podatkowe dotyczące JPK_VAT

Zakres konsultacji będzie obejmował:

1. Zmiany techniczne w schemie JPK_VAT a także w aplikacji do przesyłania plików JPK_VAT, konieczne do wprowadzenia od 1.1.2018 r.

2. Zmiany merytoryczne w schemie JPK_VAT w ramach istniejących przepisów.

3. Rozbudowanie oraz zmianę funkcji schemy JPK_VAT.

Jak wskazał Minister Finansów w komunikacie istnieją dwa cele konsultacji: krótkoterminowy oraz długoterminowy.

Cel krótkoterminowy, to wprowadzenie modyfikacji od strony technicznej oraz merytorycznej do istniejącej schemy JPK_VAT, czyli likwidacja nadmiarowych danych, modyfikacje na poziomie technicznym i informatycznym struktury pliku, wprowadzenie nowych danych, które pozwoliłyby na lepsze wykorzystanie schemy JPK_VAT zarówno przez organy podatkowe, jak i przez samych podatników, np. do celów wewnętrznych audytów prawidłowości rozliczeń.

Cel długoterminowy, to rozbudowanie schemy JPK_VAT o nowe kategorie danych, wychodzące poza zakres informacji z ewidencji VAT, umożliwiające szerszą analizę transakcji dokonywanych przez podatników, dopuszczając w perspektywie możliwość zastąpienia obowiązku wysyłania deklaracji VAT-7 przez obowiązek wysyłania plików JPK_VAT.

Ministerstwo rozważa, czy celowe byłoby rozszerzenie zakresu informacji zawartych w schemie JPK_VAT o informacje wykraczające poza ewidencję VAT. Przykładowo, w schemie JPK_VAT można by wprowadzić informacje o terminie płatności, o sposobie płatności, czy też o dokumentach transportowych.

W perspektywie pliki JPK_VAT mogą zawierać takie informacje, które umożliwiłyby zastąpienie obowiązku przesyłania deklaracji VAT-7 przez obowiązek przesyłania plików JPK_VAT.

Zmiany te, jeżeli okazałyby się celowe, nastąpiłyby po odpowiedniej nowelizacji przepisów.

Konsultacje są otwarte dla wszystkich podmiotów, opinie będą przesyłane w terminie do 7.8.2017 r. i powinny zawierać szczegółowe uzasadnienie przedstawianych propozycji.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności