Konsultacje dotyczące zmiany rozporządzenia w sprawie audytu wewnętrznego

Jak wynika z zamieszczonych informacji, celem podjętych działań jest usprawnienie realizacji zadań audytowych oraz uelastycznienie prowadzenia audytu wewnętrznego z zachowaniem jakości i zgodności ze standardami. Resort zachęca obywateli do czynnego udziału w tworzeniu lepszych rozwiązań w prowadzeniu audytu wewnętrznego w Polsce, dzielenia się dobrymi praktykami, obserwacjami, a także zidentyfikowanymi słabościami obecnie obowiązującego sposobu prowadzenia i dokumentowania audytu wewnętrznego.

W ramach umożliwienia zainteresowanym osobom (w tym w szczególności audytorom wewnętrznym i kierownikom jednostek) zgłaszania propozycji zmian do rozporządzenia metodologicznego przygotowano tabelę, w której można przedstawiać oczekiwane zmiany wraz z uzasadnieniem. W tabeli wyodrębniono trzy grupy:

  1. uwagi i propozycje o charakterze ogólnym (opisowe);
  2. uwagi i propozycje szczegółowe (odnoszące się do poszczególnych przepisów obecnego rozporządzenia);
  3. inne propozycje w zakresie sposobu prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (propozycje zapisów, które dotychczas nie były ujęte w rozporządzeniu).
Ważne

Propozycje zmian lub uszczegółowienia obecnych przepisów rozporządzenia (w formie wypełnionej tabeli) należy przesyłać na skrzynkę: koordynacjaaw@mf.gov.pl w terminie do 20.2.2020 r.

Więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/finanse/Konsultacje-dotyczace-rozporzadzenia-w-sprawie-audytu-wewnetrznego
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności