Konsultacje dotyczące usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi

Prowadzone konsultacje podatkowe dotyczą stosowania zwolnienia od podatku VAT w przypadku usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi (art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a) i b) ustawy o podatku od towarów i usług).Dla właściwego stosowania tego zwolnienia istotne jest właściwe rozumienie pojęcia „zarządzania” takimi funduszami.

Zakres konsultacji

W ramach konsultacji Ministerstwo Finansów chce uwzględnić doświadczenia i zebrać opinie o praktycznych aspektach stosowania zwolnienia z VAT usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi, w szczególności dotyczących:

  • zakresu czynności składających się na pojęcie zarządzania funduszami inwestycyjnymi,
  • opisu typowych czynności wykonywanych w celu zarządzania funduszami,
  • typowych modeli świadczenia/nabywania usług związanych z tym zarządzaniem (o ile takie istnieją),
  • relacji biznesowo -prawnych pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w wykonywanie czynności zarządzania funduszami,
  • typowych czynności wsparcia i obsługi wykonywanych przez podmioty trzecie na rzecz funduszy, a także ich opisów.

Przebieg i warunki uczestnictwa w konsultacjach

Opinie w konsultacjach można zgłaszać na adres konsultacjevat.zarzadzaniefi@mf.gov.pl w terminie 14 dni od dnia opublikowania załączonego zawiadomienia.

Konsultacje otwarte są dla wszystkich podmiotów. Analizie będą poddane jedynie opinie zawierające szczegółowe uzasadnienie. Opinia wraz z uzasadnieniem powinna być sporządzona w wersji elektronicznej (dodatkowo zasadne jest załączenie wersji edytowalnej).

Przesłanie opinii oznacza zgodę na publikację zarówno samej opinii, jak i danych podmiotu zgłaszającego opinię, za wyjątkiem danych osobowych. W przypadku osób fizycznych koniecznym warunkiem uwzględnienia ich opinii w toku konsultacji podatkowych jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.


Źródło: Ministerstwo Finansów
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności