Konsekwencje zmian w UOKiK dla gminy

Zmiana przepisów o UOKiK ma usprawnić kontrolę nad przedsiębiorcami w zakresie zapobiegania przypadkom naruszania interesów konsumentów. Oznacza to, że gminy muszą uważniej przyjrzeć się prowadzonej gospodarce w branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Nowe przepisy przewidują surowe konsekwencje dla podmiotów, które nie zachowają najwyższej staranności w zapewnieniu ochrony praw konsumentów.

17.4.2016 r. weszła w życie ustawa z 5.8.2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2015 r., poz.1634; dalej: nowelizacja lub ustawa).

Do najistotniejszych zmian należą:

  1. Dotychczasowa kontrola umów zawieranych z konsumentami nie należy już sądów. Obecnie organem właściwym do uznania klauzuli za niedozwoloną jest Prezes UOKIK.
  2. Prezes UOKiK zyskał nową kompetencję – wydając decyzję, ma prawo nałożyć karę finansową w wysokości do 10% rocznego obrotu.
  3. Zamiast rejestru klauzul niedozwolonych wprowadzono indywidualne decyzje w sprawie. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności