Konkurs na pilotaż centrów usług społecznych

1. Składanie wniosków

Wnioski mogą składać JST – również w partnerstwie:

  • gminy liczące poniżej 5000 mieszkańców;
  • gminy liczące poniżej między 5000 a 99 999 mieszkańców;
  • miasta liczące od 100 000 mieszkańców;
  • miasta na prawach powiatu.
Ważne
Ministerstwo przeznaczyło na ten cel środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w kwocie 100 000 000 zł. Wsparcie ma otrzymać 30 projektów.


2. Typy centrów usług społecznych

W ramach konkursu założono powstanie 4 typów centrów:

  • Typ 1 – działające na obszarze jednej gminy, powstałe przez przekształcenie ośrodka pomocy społecznej;
  • Typ 2 – działające na obszarze dwóch lub więcej gmin, powstałe na podstawie porozumienia gmin, funkcjonujące obok OPS jako odrębna jednostka organizacyjna gminy;
  • Typ 3 – działające na obszarze gminy powyżej 100 000 mieszkańców, powstałe przez utworzenie w mieście nowej jednostki organizacyjnej, odrębnej w stosunku do funkcjonującego w tym mieście OPS;
  • Typ 4 – działające w miastach na prawach powiatu (z wyłączeniem miast wojewódzkich), powstałe przez przekształcenie MOPR (miejskiego ośrodka pomocy rodzinie – placówki wsparcia łączącej zadania ośrodka pomocy społecznej i powiatowego centrum pomocy rodzinie).

Wiele szczegółowych informacji można znaleźć na:
https://www.gov.pl/web/rodzina/wsparcie-kompleksowe-i-skoordynowane–o-centrach-uslug-spolecznych


 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności