Przypomnijmy, że w związku z epidemią koronawirusa, w kwietniu tego roku uchwalone zostały przepisy, zgodnie z którymi osoby prowadzące działalność gospodarczą mogły uzyskać zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres marzec – maj 2020 r.

Na chwilę obecną nie zostały uchwalone żadne dodatkowe przepisy, które umożliwiałyby przedsiębiorcom przedłużenie tego zwolnienia na kolejne miesiące.

Ważne

Pierwszym miesiącem nieobjętym zwolnieniem jest miesiąc czerwiec. Oznacza to, że już w lipcu osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do opłacenia składek ZUS na takich samych zasadach, jakie obowiązywały przed wybuchem epidemii koronawirusa.

Przedsiębiorcy opłacający składki ZUS wyłącznie za siebie, zobowiązani są do zapłaty składek za miesiąc czerwiec, w terminie do 10 lipca 2020 roku.

Przedsiębiorcy będący płatnikami składek również za innych ubezpieczonych, opłacają składki ZUS w terminie do 15 lipca.

Źródło:

www.zus.pl