W komunikacie opublikowanym na stronach ZUS, prezes ZUS poinformowała o przygotowywanym planie transformacji ZUS i całego systemu ubezpieczeń społecznych. W ciągu najbliższych trzech lat system ten ma ulec poważnym przeobrażeniom.

ZUS wyliczy wysokość składek i wygeneruje niezbędne deklaracje

Prezes ZUS ujawniła, że ZUS zamierza zdjąć z przedsiębiorców obowiązki związane z rozliczaniem składek. Według przedstawionego planu, obliczenie wysokości należnych składek i przygotowanie deklaracji rozliczeniowych nie będzie już należeć bo obowiązków przedsiębiorcy ani obsługującego go biura rachunkowego. System ZUS automatycznie wyliczy bowiem wysokość należnych składek ZUS i wygeneruje wszystkie niezbędne deklaracje

Automatyczne generowanie dokumentów i rozliczeń przez system ZUS oznacza, że zadaniem przedsiębiorcy będzie jedynie zatwierdzenie tak przygotowanego zestawu dokumentów. Zgodnie z założeniami, system rozliczeń ZUS ma więc funkcjonować w taki sam sposób, w jaki obecnie działa system rocznych rozliczeń PIT. Aktualnie bowiem rozliczenie takie przygotowywane jest automatycznie przez samą skarbówkę, a podatnik jedynie akceptuje zestaw gotowych dokumentów lub odrzuca je, wprowadzając odpowiednie zmiany.

ZUS bierze odpowiedzialność za prawidłowość przygotowanych dokumentów

Co istotne, prezes ZUS zapowiedziała, że w nowym systemie to ZUS weźmie pełną odpowiedzialność za prawidłowość przygotowanych w ten sposób dokumentów. Plan zakłada, że mniejsza ilość błędów w rozliczeniach przełoży się tym samym na znaczne ograniczenie kontroli w firmach.

Wdrożenie nowego systemu, prezes ZUS określa mianem budowy „wirtualnego biura rachunkowego”. Wprowadzenie automatycznych deklaracji i gotowych rozliczeń oznacza bowiem, że ZUS już wkrótce przejmie zadania, które do tej pory spoczywały na biurach rachunkowych. Dla przedsiębiorców oznaczać to będzie ograniczenie kosztów związanych z obsługą rachunkową.

Od kiedy?

Według zapowiedzi ZUS, pierwsze rozwiązania dla przedsiębiorców mają zostać wdrożone już w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Pełna transformacja systemu ma zaś nastąpić w ciągu trzech lat.

Źródło:

zus.pl