Konferencja „Ochrona danych osobowych w dobie przemian”

Była ona częścią corocznych obcho­dów Dnia Ochrony Danych Osobowych, ustanowionego przez Komitet Rady Ministrów Rady Europy na 28 stycznia. W tym roku świętowaliśmy go już po raz jedenasty.

Ze względu na to, że rok 2017 to nie tylko czas jubileuszu 20-lecia prawa do ochrony danych osobowych w Polsce, lecz także okres coraz intensywniejszych przygotowań naszego kraju do rozpoczęcia stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, zorganizowana przez GIODO konferencja poświęcona była omówieniu obu zagadnień.

Jak mówiła, otwierając spotkanie, dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych: „Jako społeczeństwo wchodzimy do nowej rzeczywistości ochrony danych. Kluczowe znaczenie będzie w niej miało unijne rozporządzenie, które od 25.5.2018 r. zacznie być bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich UE, ustanawiając zharmonizowany obszar ochrony danych. Okrągła rocznica obowiązywania ustawy o ochronie danych, którą mamy w tym roku przyjemność świętować, jest doskonałym momentem na podsumowania. Nie poprzestajemy jednak na samym podsumowaniu - mamy bowiem przed sobą ogromne wyzwanie w postaci przygotowania się do stosowania nowych ram prawnych ochrony danych osobowych”.

Wykład wprowadzający do dyskusji pt. „Aksjologia ochrony danych osobowych w świecie burzliwych zmian” wygłosiła reprezentująca Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego prof. Irena Lipowicz - była Rzecznik Praw Obywatelskich, posłanka I, II i III kadencji, inicjatorka poselskiego projektu ustawy o ochronie danych osobowych.

O bilansie 20 lat przestrzegania prawa do ochrony danych osobowych w Polsce mówili uznani specjaliści, m.in. dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, były GIODO, obecnie zastępca ­Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, dr Grzegorz Sibiga z Instytutu Nauk Prawnych PAN czy Katarzyna Szymielewicz z Fundacji Panoptykon. Nie zabrakło również podsumowań ze strony ekspertów reprezentujących Biuro GIODO, tj. Moniki Krasińskiej, dyrektor Departamentu, Orzecznictwa, Legislacji i Skarg, oraz Bogusławy Pilc, dyrektor Departamentu Kontroli.

Ich doświadczenie zdobyte podczas wieloletniej pracy w urzędzie pozwoliło nie tylko na dokonanie ciekawego bilansu, lecz także na sformułowanie celnych wniosków odnoszących się do wyzwań, jakie wiążą się z nadchodzącą reformą prawa ochrony danych osobowych.

Właśnie temu zagadnieniu poświęcona została druga część konferencji, którą ukierunkowano na omówienie wyzwań dotyczących społeczeństwa informacyjnego. Przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych mają bowiem przyczynić się do zwiększenia skuteczności ochrony danych osobowych m.in. w zmieniającym się środowisku technologicznym.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności