Z komunikatu opublikowanego na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego wynika, że celem spotkania jest przedstawienie nowych rozwiązań prawnych dotyczących wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu i udostępniania ich na rynku krajowym oraz funkcjonowania systemu nadzoru rynku wyrobów. Konferencja w szczególności przeznaczona jest dla producentów i sprzedawców wyrobów budowlanych, członków organizacji i stowarzyszeń budowlanych, architektów, inżynierów oraz przedstawicieli środowisk naukowych i studentów. Zgodnie z założeniami organizatorów udział w konferencji powinien pozwolić na wyjaśnienie pojawiających się wątpliwości w związku z wejściem w życie 1.1.2017 r. nowych uregulowań prawnych.

Konferencja odbędzie się 6.12.2016 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa, sala 1.01. Otwarcie Konferencji nastąpi o godz. 11.00, przewidywane zakończenie ok. godz. 14.30.

Rejestracja uczestników na spotkanie odbywa się poprzez stronę internetową Urzędu – www.gunb.gov.pl.