Konferencja „Doskonalenie wykonywania funkcji ABI – drugi rok doświadczeń”

Konferencję współorganizowali SABI oraz Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej, dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW. Patronat honorowy nad konferencją objęli: dr Edyta Bielak-Jomaa - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Politechnika Warszawska oraz Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Data organizacji Dnia ABI jest symboliczna, ponieważ 26.1.2015 r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) uruchomił system informatyczny zapewniający publiczny dostęp do ogólnopolskiego jawnego rejestru administratorów bezpieczeństwa informacji. Tym samym tego dnia wpisano pierwszego ABI do rejestru, co oznaczało, że został po raz pierwszy zakończony proces powołania i rejestracji ABI na podstawie przepisów znowelizowanej 7.11.2014 r. ustawy o ochronie danych osobowych. Ustanowienie przez Zarząd SABI otwartego Dnia ABI umożliwia środowiskowe spotkania i wymianę doświadczeń w wykonywaniu zadań ABI. Jest to o tyle istotne, że w związku z obowiązującym ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie ochrony danych osobowych pojawią się nowe zakresy zadań dotyczące nadzoru nad bezpieczeństwem danych osobowych oraz nowa funkcja inspektora ochrony danych (następcy ABI).

Na konferencji, w Małej Auli PW, zgromadziło się ponad 300 osób z całej Polski i goście z zagranicy. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele: urzędów centralnych i lokalnych, organizacji pozarządowe, szkół każdego szczebla, uczelni wyższych, małych i dużych przedsiębiorstw prywatnych i państwowych, mediów, a także przedsiębiorcy indywidualni i osoby pry­watne.

Uczestników przywitali i uroczyście rozpoczęli konferencję: prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak - Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej, dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW - Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej, oraz Maciej Byczkowski - Prezes Zarządu Stowarzyszenia ABI.

Pierwsza część konferencji

Merytoryczna część konferencji rozpoczęła się od panelu dotyczącego nowych wymagań i trendów panujących w obszarach ochrony danych osobowych. Dr Maciej Kawecki, Doradca Ministra Cyfryzacji, opowiedział o procesie wdrażania ogólnego rozporządzenia unijnego do polskiego porządku prawnego. Temat cieszył się ogromnym zainteresowaniem, a uczestnicy zadawali wiele pytań. Podobnie było w przypadku tematu omawianego przez Michała Kaczorowskiego, radcę prawnego Google Poland, dotyczącego przetwarzania danych osobowych z użyciem nowych technologii w usługach chmurowych (cloud computing). Temat wywołał żywą dyskusję na temat realizacji obowiązków ochrony danych przez dostawcę tych usług, w tym na kwestie zarówno transferu danych oraz określenia dokładnego miejsca znajdowania się serwerów usług, jak i potwierdzenia spełnienia wymagań zabezpieczenia danych przez dostawcę takich usług.

Druga część konferencji

Druga część konferencji poświęcona była głównemu tematowi wydarzenia - omówieniu i podsumowaniu drugiego roku doświadczeń w wykonywaniu funkcji ABI. Prezes Maciej Byczkowski przedstawił statystyki dotyczące ABI zarejestrowanych w krajowym jawnym rejestrze ABI prowadzonym przez Biuro GIODO, w tym w odniesieniu do rodzajów podmiotów, które powołały ABI. Omówił również praktyczne wnioski z wykonywania zadań ABI, które realizowane są przez nich w ich codziennej pracy. Następnie dr Grzegorz Sibiga z Instytutu Nauk Prawnych PAN, zaprezentował swoją opinię na temat pozycji ABI oraz innych komórek organizacyjnych administratora danych i osób zajmujących się ochroną danych osobowych. Dr Sibiga odniósł się do kwestii niezależności ABI w wykonywaniu jego zadań względem jego relacji z kontrolą zarządczą czy audytem wewnętrznym. Uwagi pojawiające się w trakcie dyskusji nad tym tematem zostaną uwzględnione przez autora w ostatecznej wersji opinii, która zostanie opublikowana na stronie SABI. W ostatnim z wykładów tej części Monika Młotkiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Rejestracji Administratorów Bezpieczeństwa Informacji i Zbiorów Danych Osobowych, reprezentująca Biuro GIODO, podzieliła się z zebranymi na sali doświadczeniami Biura dotyczącymi rejestracji ABI, sprawdzeń przeprowadzanych przez ABI na wniosek GIODO oraz kontroli wykonywania działań ABI przez inspektorów GIODO.

Drugą część konferencji zakończyła się panelem dyskusyjnym na temat wykonywania funkcji ABI, w której udział wzięli: Maciej Byczkowski, adw. Xawery Konarski (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy), Monika Młotkiewicz, Andrzej Rutkowski (wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia ABI) oraz dr ­Grzegorz Sibiga. W trakcie dyskusji Andrzej Rutkowski podkreślił konieczności stworzenia nowego kodeksu etyki ABI w odniesieniu do jego nowych zadań i kompetencji, które będą wymagane dla nowej funkcji inspektora ochrony danych, a Xawery Konarski odniósł się do roli ABI w przygotowaniu do wdrożenia wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Trzecia część konferencji

W trzeciej części konferencji odbyły się specjalnie zaplanowane przez GIODO konsultacje dotyczące wytycznych Grupy Roboczej Artykułu 29 w zakresie inspektora ochrony danych (następcy ABI). Rozpoczynając trzecią część konferencji, Piotr Drobek, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO, razem z Moniką Młotkiewicz ukazali założenia wytycznych Grupy Roboczej Art. 29 w zakresie inspektora ochrony danych, do których następnie przedstawił swoje uwagi dr Sibiga. W dalszej kolejności głos zabrali uczestnicy konferencji, zgłaszając swoje spostrzeżenia do wytycznych. Większość zgłoszonych uwag dotyczyła kwestii pełnienia przez inspektora punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą. Administratorzy bezpieczeństwa informacji biorący udział w dyskusji obawiają się dużej liczby zgłoszeń, które będą wpływać do inspektorów, co spowoduje znaczne wydłużenie czasu potrzebnego na ich rozpatrywanie. Wszystkie uwagi zgłoszone przez uczestników podczas konferencji zostały odnotowane i zostaną przeanalizowane przez GIODO przed przesłaniem ostatecznych uwag do Grupy Roboczej Art. 29.

Konferencja zakończyła się indywidualnymi konsultacjami udzielanymi przez Zarząd SABI oraz ekspertów Stowarzyszenia.

Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział, a partnerom za wsparcie. Do zobaczenia za rok - podczas III Dnia ABI. Materiały z konferencji będą dostępne na stronie www.sabi.org.pl.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności