Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podmiot zatrudniający czyli:

  • pracodawca,
  • nakładca,
  • rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych,
  • zleceniodawca,
  • podmiot, w którym działa rada nadzorcza

ma obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK w odpowiednim terminie. Jeżeli podmiot zatrudniający nie dopełni swojego obowiązku, PFR wzywa go do zawarcia takiej umowy.

Przepisy, które weszły w życie 15.10.2021 r., umożliwiają PFR przekazanie wezwań do zawarcia umowy o zarządzanie PPK za pośrednictwem PUE ZUS.

W związku z tym, od 18.11.2021 r. na PUE ZUS, na profilach płatników składek (podmiotów zatrudniających), którzy nie podpisali umowy o zarządzanie PPK, będzie kontynuowane zamieszczanie wezwań z PFR. W razie wątpliwości dotyczących wezwania, należy kontaktować się z Infolinią PFR pod nr (22) 703 43 63.

Źródło: zus.pl