Ponadto Komisja opublikowała komunikat (2013/C 366/01) określający równowartość progów ujętych w dyrektywach 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. W zakresie równowartość progów unijnych wyrażonych w walucie polskiej (złotych) przedstawia poniższa tabela.

Próg unijny Równowartość w złotych polskich
134 000 euro 566 137
207 000 euro 874 554
414 000 euro 1 749 109
5 186 000 euro 21 910 331