Komunikat dotyczący realizacji ustaleń i postulatów Strony Samorządowej ze spotkania z Prezesem Rady Ministrów w dniu 31.10.2020 r.

1. Zawarte w projekcie rozwiązania przewidują m.in. możliwość wstrzymywania biegu terminów przez organy administracji publicznej na okres nie dłuższy niż 30 dni, z możliwością ponownego wstrzymania ich biegu, za zgodą organów III instancji. Projekt wraz z uzasadnieniem jest przedmiotem konsultacji w organizacjach samorządowych.

2. Sformułowany przez Stronę Samorządową postulat zmiany terminu przedłożenia przez organ wykonawczy projektu budżetu radzie gminy, radzie powiatu oraz sejmikowi województwa nie może być zrealizowany w trybie doraźnym przed jego upływem w tym roku (tj. przed 15 listopada 2020 r.).
W porozumieniu z Ministerstwem Finansów rekomendujemy organom wykonawczym JST skierowanie projektu budżetu do organów stanowiących w obowiązującym terminie, z zastrzeżeniem prawa do wniesienia niezbędnych zmian w trybie autopoprawek, w przypadku niemożności sfinalizowania prac nad projektem z powodu wprowadzenia ograniczeń związanych z przeciwdziałaniem pandemii.

3. MSWiA we współpracy ze Stroną Samorządową przygotuje rozwiązanie wprowadzające jednorazowe wydłużenie terminu uchwalenia budżetu JST w roku 2021 do 31 marca. Propozycja zostanie zgłoszona podczas prac nad zmianą ustawy „COVID-owej” procedowanej obecnie w Senacie.


Paweł Szefernaker
Sekretarz Stanu w MSWiA
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności