Spółka komunalna nie może zostać upoważniona przez wójta do pobierania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wyr. NSA z 10.5.2016 r., II FSK 1409/14).

W ocenie NSA:

ustalanie,

pobór i

windykacja

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi to czynności, do których wykonywania upoważniony jest wójt (jako organ podatkowy), chyba że do poboru opłaty gmina wyznaczyła inkasenta (co w rozpatrywanej sprawie nie nastąpiło). Dopuszczalne jest jedynie udzielenie pełnomocnictwa pracownikowi jednostki organizacyjnej, która organ obsługuje, w tym przypadku urzędu gminy. Oznacza to, że wykonywanie zadań z zakresu ustalania i poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi np. przez pracowników lub organy spółek komunalnych jest niedopuszczalne.