Komu grozi spór ze skarbówką

Mimo iż przepisy nie określają, kiedy najem traci charakter prywatny i staje się działalnością gospodarczą, wielu podatników toczy w tej sprawie spory ze skarbówką. Zyski z najmu można bowiem zakwalifikować do dwóch źródeł przychodu: najmu prywatnego (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT) albo działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT).

Tylko osoby prowadzące najem prywatny (poza działalnością) mogą wybrać rozliczenie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawek 8,5 i 12,5 proc. Z kolei w myśl art. 5a pkt 6 ustawy o PIT działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową prowadzoną we własnym imieniu, bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły.

W najnowszych interpretacjach podatkowych skarbówka złagodziła nieco swoje stanowisko. Przykładem jest interpretacja nr 0112-KDIL3-3.4011.377. 2019.3.WS, w której fiskus zgodził się, że najem pięciu lokali można rozliczać ryczałtem. Taką odpowiedź uzyskał przedsiębiorca, który kupił pięć mieszkań, by zabezpieczyć potrzeby swojej rodziny. Cztery wynajął innym firmom, piąte – cudzoziemcowi. Przychody z najmu chce rozliczać poza działalnością. Nie są one składnikiem firmowego majątku. Dyrektor KIS nie kwestionował, że podatnik uzyskuje przychody ze źródła wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT, czyli najmu prywatnego.

W innej interpretacji (nr 0113-KDIPT2-1.4011.520. 2019.1.AP) skarbówka zgodziła się na rozliczenie ryczałtem przychodu z najmu pięciu mieszkań, nawet jeśli właściciel podpisze umowę z firmą zajmującą się profesjonalnie najmem krótkoterminowym. Dyrektor KIS zgodził się, że nadal będzie to najem prywatny.

Nie ma podstaw, aby kwalifikować do pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o PIT podejmowanych przez podatnika działań, które mieszczą się w ramach zwykłego wykonywania prawa własności, tzn. mają na celu zwyczajowe gospodarowanie majątkiem oraz zaspokajanie potrzeb osobistych podatnika lub jego rodziny – czytamy w interpretacji.

Takie stanowisko to nowość. Wcześniej skarbówka uznała, że już najem trzech mieszkań jest działalnością gospodarczą (nr 0114-KDIP3-1.4011.246. 2017.1.KS1). Decyduje o tym podejmowanie przez podatnika zaplanowanych i zorganizowanych czynności.

W podobny sposób był traktowany najem na doby. Fiskus twierdził w interpretacji (nr 0113-KDIPT2-1.4011.68. 2018.2.BO), że udostępnianie w ten sposób tylko jednego mieszkania należy uznać za prowadzenie działalności gospodarczej. Właściciel nie rozliczy się więc ryczałtem. Jako przedsiębiorca może wybrać, czy chce płacić PIT według skali (17 i 32 proc.), czy stawkę liniową 19 proc.

– Chociaż najnowsze interpretacje rozstrzygane są na korzyść podatników, doradzam ostrożność. Organy interpretacyjne zastrzegają, że dopiero w trakcie ewentualnego postępowania podatkowego można zweryfikować, czy najem jest prowadzony profesjonalnie, tzn. w sposób zorganizowany i ciągły – mówi doradca podatkowy Andrzej Sadowski.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności