Komisja do spraw etyki w ochronie zdrowia

Komisja jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia, a do jej zadań należy wyrażanie opinii w sprawach problemów etycznych w ochronie zdrowia, w szczególności w zakresie stosowania nowych procedur medycznych oraz wykonywania zawodów medycznych. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego Komisji. Komisja obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.

W skład Komisji na stałe wchodzi 8 osób: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, oraz 5 członków. Dodatkowo w pracach Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby niebędące jej członkami, zaproszone przez Przewodniczącego Komisji.

Nowo powołana Komisja podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby Komisji. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

Pełna treść zarządzenia dostępna na stronie internetowej

http://dziennikmz.mz.gov.pl/actdetails.html;jsessionid=C77071F641BF7CFA064A9678F37758D7?year=2013&act=21
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności