Kolonie i półkolonie dla uczniów narodowości ukraińskiej organizowane przez samorząd ‒ finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa

Na stronie Senatu RP https://www.senat.gov.pl ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy – Prawo oświatowe (nr druku 693). Wspomniany projekt przewiduje kolejne nowatorskie rozwiązania legislacyjne jeśli chodzi o wsparcie uchodźców (dzieci) narodowości ukraińskiej.

Jedna z projektowanych zmian PomocUkrainaU (art. 52a projektu) przewiduje możliwość zapewnienia wypoczynku uczniom będącym obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, w okresie ferii letnich. Chodzi o organizowanie kolonii i półkolonii.

Z kolejnych jednostek redakcyjnych ww. art. 52a wynika, że organizatorem wypoczynku jest dyrektor szkoły lub placówki, z wyłączeniem przedszkoli. Organizator wypoczynku zgłasza kuratorowi oświaty zamiar zorganizowania wypoczynku w terminie nie później niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku.

Ponadto, w celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 PożPubWolontU realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 tej ustaw.

Ważne

Z punktu widzenia aspektu finansowego ww. zadania ważny jest przede wszystkim zapis przewidujący, że w roku 2022 w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, z budżetu państwa udzielana jest właściwym jednostkom samorządu terytorialnego dotacja celowa. Kwota dotacji stanowi 100% kosztów realizacji zadania.

Podsumowując, opisane wyżej projektowane rozwiązanie w zakresie zapewnienia wypoczynku feryjnego dla dzieci narodowości ukraińskiej jest niewątpliwie z korzyścią dla tych dzieci. W założeniu projektodawcy jednostki gminy mają być organizatorami wypoczynku, przy czym środki na finansowanie tegoż zadania mają pochodzić z budżetu centralnego. Jest to założenie o tyle istotne, że pokrywanie tego typu kosztów przez samorządy byłoby dla nich zbyt dużym obciążeniem finansowym.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności