Kolejny projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami wpłynął do Sejmu

Nowelizacja zmienia przepisy ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.; dalej: GospNierU) dotyczące kwestii zwrotu wywłaszczonych nieruchomości oraz zmiany celu jej wykorzystania na inny cel niż ten, który stanowił podstawę wywłaszczenia . W tym też zakresie zmiany dotyczą zawiadamiania poprzednich właścicieli o sposobie wykorzystania wywłaszczonej nieruchomości lub jej części na inny cel niż określony w decyzji o wywłaszczeniu.

Nowością, jaką proponują wnioskodawcy, jest wskazanie okresu 20 lat na możliwość ubiegania się o zwrot wywłaszczonej nieruchomości . Okres ten liczony ma być od dnia, kiedy decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna. Oznacza to, że przez 20 lat organ będzie musiał zawiadamiać poprzednich właścicieli o zamiarze użycia wywłaszczonej nieruchomości lub jej części na inny cel niż określony w decyzji o wywłaszczeniu. Po tym okresie organ swobodnie będzie mógł zmieniać sposób wykorzystania wywłaszczonej nieruchomości.

Wygaśnięcie uprawnienia do zwrotu stworzy możliwość wykorzystania nieruchomości wywłaszczonej, lecz zbędnej na cel publiczny określony w decyzji o wywłaszczeniu, na inny cel.

Ważne
Warto zauważyć, że wnioskodawcy odnoszą się tu jedynie do przypadków wywłaszczenia nieruchomosci w drodze decyzji administracyjnej. Przy czym dotychczasowy art. 136 ust. 4 GospNierU dopuszcza stosowanie przepisów o zwrocie także jeśli nabycie nieruchomosci wywłaszczonej nastąpiło w drodze decyzji administracyjnej. Także zmieniony art. 136 ust. 4 GospNierU w swej treści mówi o tego typu przypadkach. Natomiast przepis, który ma zostać dodany do art. 136, tj. ust. 7, który mówi o czasookresie 20-letnim, nie odnosi się do nabywania nieruchomosci wywłaszczonych w drodze umów.

Trzeba także wskazać, że nowelizacja ma dotyczyć także procesów wywłaszczeniowych, które zostały przeprowadzone przed jej wejściem w życie.

Projekt skierowany został do I czytania w komisjach:

a) Infrastruktury oraz

b) Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności