Nowelizacja przewiduje przesunięcie terminu wejścia w życie niektórych przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym do 1.1.2018 r. w celu uniknięcia trudności na rynku przewozu osób, spowodowanych niedokonaniem przez zdecydowaną większość jednostek samorządu terytorialnego wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego oraz braku planów transportowych.

Ustawa ma na celu przesunięcie terminu wejścia w życie niektórych przepisów przejściowych i końcowych ustawy z 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym na dzień 1.1.2018 r., wydłużając tym samym – co do zasady do 31.12.2017 r. – okres stosowania obowiązujących obecnie zasad prowadzenia działalności w zakresie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie, w tym przekazywania przewoźnikom dopłat do utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych ulg.

Przedłużenie okresu stosowania obowiązujących obecnie zasad prowadzenia działalności w zakresie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie, w tym systemu pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do świadczenia usług publicznych w zakresie transportu zbiorowego, ma pozwolić zachować pasażerom pełen dostęp do ulg ustawowych u wszystkich przewoźników – niezależnie od podpisania przez przewoźnika umowy z jednostką samorządu terytorialnego.

Ważne
Wydłużono także, do 31.12.2017 r., ważność zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym wydanych na podstawie przepisów dotychczasowych, a których ważność upływa 31.12.2016 r.