Kolejne zmiany na rynku PPK

Allianz jako cała grupa kapitałowa, jest jednym z największych ubezpieczycieli na świecie, działający w ponad 70 krajach, gdzie łącznie obsługuje prawie 130 mln klientów. Aktywa Allianz Global Investors oraz PIMCO to prawie 2,3 bln euro. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. od 18 lat obsługuje polski rynek, w ramach którego posiada zarówno produkty emerytalne jak PPE oraz PPK, a także fundusze inwestycyjne. TFI Allianz Polska oraz Aviva Investors TFI obsługiwały łącznie ponad 330 tys. klientów i zarządzały aktywami o wartości 16,8 mld zł. Łącznie w obu Towarzystwach zawartych zostało 26,8 tys. umów o zarządzanie z podmiotami zobowiązanymi do utworzenia PPK. Biorąc pod uwagę łączną liczbę umów o zarządzenie, czyli pracodawców, z którymi oba te podmioty prowadzą PPK, jest to jeden z liderów rynku PPK. Łącznie oba TFI na koniec marca 2022 r. zarządzały około 800 mln zł w ramach aktywów PPK, co stanowiło czwarty wynik wśród instytucji finansowych PPK.

Po połączeniu TFI Allianz Polska oferuje swoim klientom dwa rozwiązania PPK oparte o fundusze zdefiniowanej daty:

  • Allianz Plan Emerytalny SFIO
  • Allianz SFIO PPK (dawnej Avivy)

Tabela: Nazwy funduszu i subfunduszy PPK w związku z połączeniem Aviva TFI z Allianz TFI- zestawienie dotychczasowych i nowych nazw

Dotychczasowa nazwa Funduszu/Subfunduszu

Nowa nazwa Funduszu/Subfunduszu

AVIVA SFIO PPK

ALLIANZ SFIO PPK

Aviva PPK 2025

Allianz PPK 2025

Aviva PPK 2030

Allianz PPK 2030

Aviva PPK 2035

Allianz PPK 2035

Aviva PPK 2040

Allianz PPK 2040

Aviva PPK 2045

Allianz PPK 2045

Aviva PPK 2050

Allianz PPK 2050

Aviva PPK 2055

Allianz PPK 2055

Aviva PPK 2060

Allianz PPK 2060

Aviva PPK 2065

Allianz PPK 2065

Źródło: mojeppk.pl

Wszystkie dokumenty funduszu Allianz SFIO PPK i informacje są dostępne na stronie internetowej www.allianz.pl/tfi

Źródło: mojeppk.pl, komunikat prasowy TFI Allianz
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności