Po raz kolejny zawieszone zostanie wejście w życie nowych zasad poboru daniny u źródła w PIT i CIT. Tym razem do końca 2020 r.