Kolejne przedłużenie terminu do wpłaty podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków przez podatników PIT

W celu zapewnienia podatnikom niezbędnego czasu do prawidłowego rozliczenia się z podatku dochodowego od osób fizycznych, rozporządzeniem Ministra Finansów z 27.6.2019 r. w sprawie przedłużenia terminu do wpłaty przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków (Dz.U. z 2019 r., poz. 1204) został przedłużony termin, o którym mowa w art. 30da ust. 14 PDOFizU, do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik utraci w całości lub w części składnik majątku będący przedmiotem opodatkowania tym podatkiem, w przypadku gdy utrata tego składnika nastąpi przed 1 grudnia 2021 r., a w pozostałych przypadkach do 31 grudnia 2021 r. 

Jak wyjaśnia ministerstwo finansów przedłużenie terminu zapłaty podatku od dochodu z niezrealizowanych zysków do czasu zbycia składnika majątku lub jego utraty w inny sposób (np. umorzenie lub wykup) miało na celu ułatwienie podatnikom wykonania zobowiązania podatkowego (zapłaty podatku) do czasu otrzymania przez nich środków pieniężnych (w przypadku, gdy utrata ma charakter odpłatny) lub gdy podatnicy zdecydują się nieodpłatnie przekazać majątek (np. w formie darowizny). Taki sposób realizacji poboru podatku od dochodu z niezrealizowanych zysków potwierdza orzecznictwo TSUE (np. wyrok TSUE z 26.2.2019 r. w sprawie Wächtler, sygn. C-581/17). 

Przygotowana zmiana do ww. rozporządzenia zawiera przedłużenie o 2 lata obowiązywanie dotychczasowego rozporządzenia. Okres przedłużenia płatności jest ograniczony do 31 grudnia 2023 r.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu jego ogłoszenia.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności