Kolejna zmiana Pzp od sierpnia 2014

Z uwagi na likwidację samorządu urbanistów zmienia się art. 154a ust. 1 pkt 5 Pzp, co oznacza, że o wpis na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez prezesa UZP będą mogły ubiegać się podmioty działające na podstawie przepisów o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. Zamawiający w celu wyboru odpowiedniego wykonawcy zamówienia publicznego, np. z zakresu planowania przestrzennego, będą zatem opisywać warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia wykonawców bez możliwości określenia wymogu przynależności do samorządu zawodowego urbanistów. Konsekwencją tego będzie brak możliwości żądania dokumentów na potwierdzenie tak opisanego warunku. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 Pzp zamawiający może żądać posiadania uprawnień do wykonywania danej działalności lub czynności tylko, w przypadku gdy ustawy nakładają taki obowiązek.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności