Kolejna Tarcza przeciw koronawirusowi

W ostatniej chwili posłowie dopisali do projektu siedem kodów PKD, rozszerzając grupę przedsiębiorców, którzy będą mogli starać się o świadczenie postojowe. Jakie są główne założenia Tarczy 6.0.?

Zwolnienia ze składek ZUS

Przedsiębiorcy będą mogli się ubiegać o zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za okres od 1 do 30 listopada. Nie będzie to jednak dostępne dla każdego. Mogą się o to starać przedsiębiorcy, którzy:

  • 30 września 2020 r. prowadzili jeden z określonych rodzajów działalności,
  • przed 30 czerwca zgłosili się jako płatnicy składek,
  • wykazali, że przychód uzyskany w listopadzie był o co najmniej 40% niższy od tego, który uzyskali w listopadzie 2019 r.

Składki opłacone przed rozpatrzeniem wniosku będą zwracane.

Świadczenie postojowe

Dla 32 grup przedsiębiorców (według klasyfikacji PKD), którzy prowadzili działalność 30 września 2020 roku i uzyskali w październiku lub w listopadzie 2020 r. przychody niższe, o co najmniej 40% od przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie w 2019 r., przewidziano świadczenie postojowe. Będzie ono wynosić 80% płacy minimalnej, czyli 2080 zł, a dla przedsiębiorców rozliczających się wg karty podatkowej - 50%.

Dotacja

Ta forma dostępna będzie dla mikro i małych przedsiębiorców. Warunkiem skorzystania z bezzwrotnej pomocy będzie prowadzenie działalności 30 września 2020 roku. Przedsiębiorca będzie musiał też wykazać przychody o 40% niższe od analogicznych okresów roku 2019. Nie skorzystają z niej ci, którzy rozpoczęli działalność po 1 stycznia 2020 roku. Dotację będą wypłacać powiatowe urzędy pracy. Wnioski można składać wyłącznie za pomocą serwisu praca.gov.pl.

Dofinansowanie do wynagrodzeń

To forma ochrony miejsc pracy. Pracodawcy otrzymają po 2000 zł na każdego pracownika, zatrudnionego na pełen etat (im mniejszy wymiar czasu pracy, tym proporcjonalnie mniej pieniędzy). Świadczenie będzie również dostępne w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Warunkiem otrzymania wsparcia będzie zatrudnienie co najmniej 3 miesiące przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczeń. Dofinansowanie nie będzie przysługiwać dla tych pracowników, którzy zarabiali bardzo dobrze - ponad 300% przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia. Przedsiębiorca będzie musiał spełnić też szereg warunków, zapisanych w ustawie.

Przedsiębiorstwa, które wiosną nie skorzystały z pomocy i teraz starają się o to po raz pierwszy, mają czas na złożenie wniosku do 30.6.2021 roku.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności