Niebezpieczne działania platformy

Aplikacja służąca do tworzenia i udostępniania filmów budzi obiekcje wśród organów zajmujących się ochroną danych osobowych. BEUC motywuje swoją skargę ochroną praw dzieci i młodzieży, którym zagrażają nie tylko szkodliwe treści na platformie, ale także ukryty marketing nierzadko stosowany na niej przez użytkowników o największych zasięgach bez świadomości najmłodszych korzystających. Według regulaminu aplikacji, jej zarządzający ma m.in. prawo do rozpowszechniania i reprodukcji filmów zamieszczanych przez użytkowników bez jakiegokolwiek wynagrodzenia, co według organizacji narusza prawo do ochrony danych osobowych użytkowników. Zaniepokojenie rodzi także uprawnienie właściciela TikToka do zmiany kursu wirtualnej waluty wykorzystywanej odpłatnie przez użytkowników aplikacji, co może umożliwić właścicielowi wpływanie na ich transakcje finansowe.

RODO

BEUC w skardze podkreśla, że TikTok narusza przepisy RODO nie informując w sposób jasny i zrozumiały swoich użytkowników o rodzaju gromadzonych danych osobowych, celu i podstawie prawnej ich gromadzenia. Organizacja oczekuje także od innych państw wszczęcia postępowań w celu zbadania przestrzegania standardów ochrony praw konsumentów oraz ich danych osobowych przez regulamin i praktykę aplikacji.

Źródło: https://www.beuc.eu/publications/beuc-files-complaint-against-tiktok-multiple-eu-consumer-law-breaches/html