Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, program jest adresowany do osób niepracujących w wieku 60+. W Dziennym Domu Senior-WIGOR będzie można spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Znajdzie się w nim pomieszczenie m.in. do: wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu (z biblioteką, sprzętem RTV oraz komputerem z dostępem do internetu). Zapewniony będzie także ciepły posiłek.

Celem strategicznym programu jest bowiem wsparcie seniorów poprzez dofinansowanie działań jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów Senior-WIGOR. Szczególnie uwzględniono jednostki samorządu charakteryzujące się niskimi dochodami lub wysokim odsetkiem seniorów w populacji ogółem. Kryterium będzie też brak infrastruktury pomocy społecznej służącej do realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób starszych poza miejscem ich zamieszkania.

Dzienny Dom Senior-WIGOR może powstać także we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami, a ofertę będzie można poszerzyć na usługi świadczone poza siedzibą domu. Jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać jednorazowe wsparcie finansowe do 80% całkowitego kosztu realizacji zadania, które nie może być wyższe niż 250 tys. zł. Wymagany wkład własny to minimum 20 % wartości projektu.

Oferty – wyłącznie w formie papierowej – należy składać (przesyłać) na adres właściwego urzędu wojewódzkiego, z dopiskiem: „Konkurs Senior-WIGOR – Edycja 2016” od dnia ogłoszenia konkursu, nie dłużej niż do 14.8.2016 r. Decydować będzie data wpływu.