Kolejna edycja otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego Senior-WIGOR na lata 2015–2020

Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, program jest adresowany do osób niepracujących w wieku 60+. W Dziennym Domu Senior-WIGOR będzie można spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Znajdzie się w nim pomieszczenie m.in. do: wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu (z biblioteką, sprzętem RTV oraz komputerem z dostępem do internetu). Zapewniony będzie także ciepły posiłek.

Celem strategicznym programu jest bowiem wsparcie seniorów poprzez dofinansowanie działań jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów Senior-WIGOR. Szczególnie uwzględniono jednostki samorządu charakteryzujące się niskimi dochodami lub wysokim odsetkiem seniorów w populacji ogółem. Kryterium będzie też brak infrastruktury pomocy społecznej służącej do realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób starszych poza miejscem ich zamieszkania.

Dzienny Dom Senior-WIGOR może powstać także we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami, a ofertę będzie można poszerzyć na usługi świadczone poza siedzibą domu. Jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać jednorazowe wsparcie finansowe do 80% całkowitego kosztu realizacji zadania, które nie może być wyższe niż 250 tys. zł. Wymagany wkład własny to minimum 20 % wartości projektu.

Oferty – wyłącznie w formie papierowej – należy składać (przesyłać) na adres właściwego urzędu wojewódzkiego, z dopiskiem: „Konkurs Senior-WIGOR – Edycja 2016” od dnia ogłoszenia konkursu, nie dłużej niż do 14.8.2016 r. Decydować będzie data wpływu.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności