Resort infrastruktury i budownictwa opracował projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Projekt zakłada wprowadzenie sześciu kategorii inwestycji i jedną zintegrowaną zgodę inwestycyjną.

Kodeks będzie zawierał wszystkie elementy otoczenia prawnego procesu inwestycyjnego, pozwalające na to, aby przygotować, zrealizować i oddać do użytkowania jakąkolwiek inwestycję.

Projekt już został skierowany do konsultacji społecznych, a w pierwszym kwartale przyszłego roku – przekazany do Sejmu. Niezbędna jest zmiana w ponad 80 ustawach.

W części urbanistycznej dokument będzie przede wszystkim kładł nacisk na ochronę przestrzeni, która obecnie często jest zabudowywana i nieodwracalnie niszczona. W części dotyczącej prawa budowlanego i samego procesu związanego z realizacją inwestycji nowe prawo wprowadzi niezbędne uproszczenia i usystematyzuje procedury.

Będzie sześć rodzajów procesów o różnym poziomie skomplikowania. Prosty obiekt, to proste dojście do decyzji. Każdy z tych, którzy będą planowali realizację przedsięwzięcia będą mieli instrukcję, co najeży zrobić, aby dojść do celu. Chcemy wyeliminować obszar interpretacji i nadinterpretacji przepisów, sporów prawnych.