Kodeks postępowania dla usług online będzie chronił dzieci w Internecie

Pomimo że sieć docelowo nie była zaprojektowana z myślą o dzieciach, stanowią one 20% wszystkich użytkowników Internetu w Wielkiej Brytanii. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Information Commissioner's Office (ICO), czyli brytyjski organ ds. ochrony danych osobowych, dzieci często nie aprobują praktyk związanych z przetwarzaniem danych. Określają je jako niegrzeczne oraz wścibskie. ICO przygotowało również ankietę, mającą na celu weryfikację, które obszary związane z ochroną danych budzą największe obawy. Zgodnie z wynikami, kwestie prywatności dzieci ustępują w rankingu jedynie cyberbezpieczeństwu.

Kodeks postępowania dla usług online stanowi pierwszy krok w stronę zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa w Internecie. Potrzebę regulacji omawianej sfery dostrzegają również ustawodawcy w innych krajach, w tym należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. W wyniku konsultacji wskazane zostały potrzeby implementacji podejścia opartego na ryzyku oraz proporcjonalnego do wieku; określono aplikacje, które zostaną objęte kodeksem, z uwagi na ich dostępność dla dzieci oraz wprowadzono 12-miesięczny okres przejściowy.

Nim jednak dostawcy usług rozpaczną proces dostosowywania do kodeksu postępowań, będzie on musiał przejść proces legislacyjny. Pierwszym krokiem będzie powiadomienie o nim Komisji Europejskiej przez rząd, gdyż tego wymaga Dyrektywa 2015/1535/UE. Następnie, po okresie 3 miesięcy kodeks zostanie przedstawiony Parlamentowi do zatwierdzenia przez Sekretarza Stanu. Od tego momentu przez kolejne 40 dni Parlament będzie miał czas na zgłaszanie zastrzeżeń. W przypadku ich braku, po 21 dniach rozpocznie się 12-miesięczny okres przejściowy. Finalną fazą będzie przygotowanie organizacji do implementacji kodeksu. Pomoc w tym zakresie zapewni ICO.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności