Kiedy koszt obsługi prawnej może zostać odliczony?

Interpretacja została poprzedzona pytaniem gminy, która chciała, by Dyrektor KIS wypowiedział się co do prawa odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych przez kancelarię prawną z tytułu świadczenia na rzecz gminy obsługi prawnej.

W 2014 r. gmina zakończyła budowę parku. Przy nabywaniu towarów i usług, niezbędnych do wykonania zadania, przekroczona została kwota 15 tys. złotych netto. Następnie, na podstawie umowy dzierżawy, gmina odpłatnie udostępniła park jednej z gminnych instytucji kultury - centrum kultury i sportu (za tę usługę wystawiona została faktura VAT).

Gmina obecnie ponosi bieżące wydatki, związane z funkcjonowaniem parku, a w przyszłości planuje w tym miejscu dalsze inwestycje. W związku z tym, że gmina ponosi znaczące koszty na utrzymanie parku oraz z powodu złożoności kwestii prawnopodatkowych, gmina zdecydowała się na wynajęcie kancelarii prawnej (co zostało poprzedzone stosowną analizą). Główną usługą, świadczoną przez kancelarię, jest zastępstwo procesowe oraz doradztwo w zakresie tego zastępstwa w postępowaniu związanym z podatkiem od towarów i usług. W ramach świadczonych usług kancelaria m.in.: przygotowała i złożyła w imieniu gminy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, analizę prawną, analizę umów oraz bieżące doradztwo.

Gmina zadała w związku z tym pytanie: czy będzie miała prawo do pełnego odliczenia kwot podatku VAT z faktur od kancelarii prawnej? Zdaniem gminy takie uprawnienie będzie jej przysługiwało. Jednostki samorządu terytorialnego są wyposażone w osobowość prawną i w zakresie, w jakim wykonują działalność gospodarczą, spełniają definicję podatnika, zawartą w art. 15 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.; dalej: VATU). Zatem, gdy gmina realizuje należące do niej zadania na podstawie umów cywilnoprawnych - powinna być traktowana w analogiczny sposób, jak inni podatnicy VAT.

Czynność polegająca na odpłatnym udostępnieniu, na podstawie umowy dzierżawy parku na rzecz samorządowej instytucji kultury, podlega opodatkowaniu VAT - co jako podkreślił wnioskodawca, zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej. Na podstawie art. 86 ust. 1 VATU w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Chociaż wydatki na usługi świadczone przez kancelarię nie są podstawowym kosztem związanym z działalnością parku, to w kontekście brzmienia art. 86 ust. 1 VATU można odliczyć również wynikający z nich podatek VAT.

Na poparcie swojego twierdzenia gmina przytoczyła jednolite stanowisko prezentowane w interpretacjach indywidualnych wydawanych w imieniu Ministra Finansów/Ministra Rozwoju i Finansów/Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, że podatnicy mają prawo do odliczania VAT naliczonego od wydatków związanych z nabyciem usług prawnych. Gmina wskazała, że pozbawienie jej w tej sytuacji prawa do odliczenia podatku naliczonego byłoby sprzeczne z zasadą neutralności podatku, bo gmina powinna być traktowana na równi z innymi podatnikami.

Dyrektor KIS uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. Zaznaczył jednak, że odnosi się jedynie do usług prawnych ściśle związanych z dzierżawą parku na rzecz instytucji kultury. W innym stanie faktycznym interpretacja nie wywoła skutków prawnych.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności