Kiedy i na jakiej podstawie można przetwarzać serie dowodu osobistego czy numer PESEL

Przetwarzanie danych osobowych w tym numeru PESEL jak i serii dowodu reguluje szereg zasad ochrony danych osobowych. Jedną z tych zasad jest zasada minimalizacji. Zobowiązuje ona administratora do zbierania tylko tych danych, które są niezbędne do realizacji celu. Jeżeli zakres przetwarzanych danych jest szerszy uprawniony organ może uznać, że dane są nadmiarowe i nałożyć karę na takiego administratora.

Najczęściej przetwarzanie naszych dowodów osobistych wynika z przepisów prawa. Banki oraz np. kuratorzy mają ustawowe podstawy do przetwarzania danych z dowodu. Nie ma jednak żadnych podstaw by w zastaw za wypożyczenie sprzętu sportowego zostawiać dowód osobisty lub jego kopię. Obsłudze wypożyczalni powinny wystarczyć nasze dane pozostawione na oddzielnym formularzu w postaci imienia, nazwiska oraz numeru PESEL. Formularze na którym pozostawiliśmy dane powinny zostać zniszczone po zwrocie sprzętu.

Również nasz pracodawca czy osoba, z którą zawieramy umowę cywilną nie ma podstaw do żądania od nas podania serii dowodu osobistego, wystarczające jest podanie numeru PESEL oraz adresu zamieszkania. Szczególna ostrożność w udostępnianiu serii dowodu osobistego oraz PESEL to ograniczenie możliwości kradzieży naszej tożsamości czy straty finansowej. Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do wiarygodności lub uczciwości podmiotu, który żąda od nas takich danych najlepiej odstąpić od ich udostępnienia.

Warto pilnować swojego portfela, w którym najczęściej przechowujemy swój dowód osobisty. Co jednak gdy dane z naszego dowodu osobistego wpadną w niepowołane ręce. Przede wszystkim należy jak najszybciej go zastrzec. Najłatwiej zastrzec dowód za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej. Warto też przejść się na Policję i zgłosić zagubienie lub kradzież dowodu. Podobnie jak kartę dowód można zastrzec w banku.

Poświęćmy chwilę zanim komuś podamy swoje dany, warto się zastanowić albo zapytać po co komuś te konkretne informacje o nas. Jeśli to możliwe lepiej podać mniej niż więcej danych. Szczególnie gdy chcemy uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek związanych z wykorzystaniem naszych danych przez osoby nieuprawnione.

Źródło: https://businessinsider.com.pl/lifestyle/seria-dowodu-osobistego-co-oznacza/285r4bn
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności