Kasy rejestrujące w postaci oprogramowania dla usług transportowych osób

Na podstawie art. 111b ust. 3 pkt 1 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.; dalej: VATU), który pozwala ministrowi finansów określić grupy podatników lub rodzaje czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania, przygotowano omawiane rozporządzenie.

Wprowadzono możliwość używania kas przez podatników świadczących następujące usługi:

1) przewóz osób samochodem osobowym, w tym taksówką, z wyjątkiem przewozu okazjonalnego, o którym mowa w art. 18 ust. 4b pkt 2 ustawy z 6.6.2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2140);

2) wynajem samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.12.0);

3) związane z przeprowadzkami, świadczone na rzecz gospodarstw domowych (PKWiU 49.42.11.0);

4) transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta (PKWiU 49.39.35.0);

5) transport drogowy pasażerski, rozkładowy, międzymiastowy, ogólnodostępny (PKWiU 49.39.11.0);

6) transport drogowy pasażerski, rozkładowy, miejski i podmiejski (PKWiU 49.31.21.0);

7) transport kolejowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKWiU 49.31.10.0);

8) transport pasażerski, kolejkami linowymi naziemnymi, kolejkami linowymi i wyciągami narciarskimi (PKWiU 49.39.20.0);

9) transport morski i przybrzeżny pasażerski, promowy (PKWiU 50.10.11.0);

10) transport morski i przybrzeżny pasażerski wycieczkowcami (PKWiU 50.10.12.0);

11) transport wodny śródlądowy pasażerski, promowy (PKWiU 50.30.11.0);

12) transport wodny śródlądowy pasażerski wycieczkowcami (PKWiU 50.30.12.0);

13) pozostały transport wodny śródlądowy pasażerski (PKWiU 50.30.19.0);

14) transport lotniczy regularny krajowy pasażerski (PKWiU 51.10.11.0);

15) transport lotniczy nieregularny krajowy pasażerski, z wyłączeniem w celach widokowych (PKWiU 51.10.12.0).

Nowe rozwiązanie pozwoli na stosowanie do prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych kas mających postać oprogramowania, co ma zdaniem fiskusa, zachęcić przedsiębiorców do wyjścia z szarej strefy poprzez łatwą dostępność i obniżenie całkowitych kosztów posiadania kas rejestrujących. Kasy te mają stanowić alternatywę dla użytkowanych dotychczas przez podatników kas rejestrujących i mogą być stosowane fakultatywnie. Kasy te, tak jak kasy on-line, będą posiadały funkcję przesyłu danych do systemu teleinformatycznego za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności