KAS przygotuje wypełnione roczne zeznanie podatkowe za 2018 r. bez konieczności składania wniosku przez podatnika

W zakresie składania zeznań podatkowych PIT w przyszłym roku czekają nas duże zmiany. Nie będzie już żadnego wnioskowania o rozliczenie przez urząd skarbowy, bowiem KAS przygotuje wypełnione roczne zeznanie podatkowe za 2018 r. z automatu.

KAS przygotuje zeznanie PIT dla podatników

Od rozliczeń dochodów za 2018 r. podatnicy nie będą musieli samodzielnie sporządzać zeznań podatkowych - zostaną one sporządzone przez KAS i udostępnione podatnikom w wersji elektronicznej w aplikacji dostępnej na Portalu Podatkowym. W takim zeznaniu będą oni mogli wskazać lub zaktualizować numeru rachunku osobistego zgłoszony w urzędzie skarbowym do zwrotu nadpłaty. Dodatkowo podatnicy, którzy złożą zeznanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, otrzymają szybszy zwrot nadpłaty - maksymalnie w terminie 45 dni od złożenia zeznania.

KAS wypełni zeznanie PIT na podstawie informacji od płatników, danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym za rok ubiegły (np. ulga na dzieci, nr KRS organizacji pożytku publicznego, której przekazał 1% podatku) oraz znajdujących się w rejestrach Szefa KAS (np. kwota zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wpłacona w trakcie roku podatkowego przez podatnika) i innych rejestrach państwowych, m.in. ZUS (np. w zakresie wpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) czy PESEL (np. ulga na dzieci).

Możliwość rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizyczny dotyczyć będzie podatników rozliczających się: indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Reakcja podatnika na przygotowane zeznanie PIT

Od 15 lutego do 30 kwietnia podatnik będzie się mógł zapoznać się ze swoim PIT-em na Portalu Podatkowym. Przygotowane przez KAS zeznanie podatkowe będzie można:

1) zweryfikować i zaakceptować bez zmian, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT;

2) nic nie robić w przypadku zeznań PIT-37 i PIT-38 - wtedy z upływem terminu do składania zeznań rocznych, zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane;

3) zmodyfikować (np. w zakresie wyboru formy opodatkowania: wspólnie z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko) lub/i uzupełnić o dane, których nie posiada KAS (np. odliczenia darowizny na cele kultu religijnego, darowizny na cele krwiodawstwa) i następnie je zaakceptować;

4) odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.

Od kiedy nowe rozwiązania

W przypadku rozliczeń za 2018 r. zeznania będą dostępne dla podatników - osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37 oraz podatników uzyskujący przychody z kapitałów pieniężnych (np. przychody ze zbycia akcji) składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-38.

Od rozliczeń za 2019 r. zeznania podatkowe będą dostępne również dla podatników - osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy składają zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36, PIT-36L lub PIT-28.

W przypadku posiadania przez KAS danych kontaktowych podatnik otrzyma wiadomość o sporządzonym zeznaniu podatkowym.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności