Urząd Ochrony Danych Osobowych prawidłowo nałożył karę za pozyskiwanie danych osobowych przedsiębiorców z jawnych rejestrów, bez informowania o tym fakcie zainteresowanych.

Zdaniem WSA w Warszawie ewentualny wysoki koszt wysyłki tej informacji pocztą tradycyjną nie stanowi podstawy zwolnienia z obowiązku informacyjnego. Wyrok nie jest prawomocny. Wyrok z 11 grudnia 2020 r.

Sygnatura akt: II SA/Wa 1030/19