Kalendarium sprawozdawczości JST – CZERWIEC

10 czerwca

Upływa termin przekazania przez jednostki budżetowe do zarządu JST sprawozdania jednostkowego Rb-27S i Rb-28S za miesiąc maj.

21 czerwca

Upływa termin złożenia sprawozdania jednostkowego Rb-27S JST, jako jednostki budżetowej i jako organu, do zarządu JST za maj.

30 czerwca

Upływa termin przekazania ewentualnych korekt sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S za IV kwartał oraz rocznych Rb-27S, Rb-28S, Rb-PDP i Rb-ST JST do RIO. *W kalendarium podano daty zgodnie z terminami określonymi w rozporządzeniach Ministra Finansów: z 16.1.2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 119) oraz z 4.3.2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1773). W przypadku gdy dzień złożenia sprawozdania jest dniem wolnym od pracy, termin złożenia sprawozdania przypada na pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu. 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych